Grafik ve Fotoğrafçılık Bölümü

BÖLÜM ALT DALLARI:

1-Grafik Alanı

BÖLÜM ŞEFİ

Ramazan KOZANHAN

BÖLÜM ÖĞRETMENLERİ

Ramazan KOZANHAN

BÖLÜM TANITIMI:

GRAFİKER

Tanımı

Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarla sanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Amacı:

Grafik ve Fotoğraf alanı altında grafikerlik mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Görevleri

İşin süreçlerini planlamak.

İşin konusuna göre tasarım öğelerini belirlemek.

Temel grafik tasarımını elle ve bilgisayarla yapmak.

Masa üstü yayıncılık işlemlerini yapmak.

Ürünü görselleştirmek.

Tasarladığı grafiksel çalışma doğrultusunda stüdyoda ya da uygun mekânda fotoğraf çekimi yapmak veya yaptırmak.

Baskısı yapılacak tasarımları baskıdan önce kontrol etmek.

İş başı mesleki eğitim faaliyetlerine katılmak.

MESLEK ELEMANLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Bu alandaki mesleklerde çalışmak isteyenlerin, doğru yazılı ve sözlü anlatım yapma, düşüncelerini açık aktarabilen, tasarım ve görsel yeterliliğine sahip, sistemli düşünebilen, kendini yenileyebilen, araştırmacı ve yaratıcı, sayılar ve şekiller arasındaki ilişkileri doğru ve

çabuk algılayabilen, teknoloji gelişmeleri takip eden, gördüklerini zihninde canlandırabilen, el ve gözlerini eş güdümlü kullanabilen, estetik görüş sahibi ve yenilikçi, renk ve şekilleri ayrıntılı algılayabilen, planlı ve organize çalışabilen, ekip halinde çalışmaya yatkın kişiler olmaları gerekmektedir.

Grafiker olmak isteyenlerin;

Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,

Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili olan,

Hayal gücü zengin, yaratıcı,

Tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen,

Sosyal, psikolojik, sanatsal alanlara ilgili,

Yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen,

Dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olmaları gerekir.

Fotoğraf çekim elemanı veya fotoğraf baskı operatörü olmak isteyenler;

Yaratıcı, atik, hızlı karar alabilen, isabetli zamanlama yapabilen,

İyi gözlem yapabilen, iletişim becerilerine vakıf,

Estetik duygusuna sahip, görsel hafızası güçlü,

El becerileri gelişmiş, pratik zekâsı olan,

İş ahlakına sahip, dikkatli, problem çözme yeteneği olan, hızlı öğrenebilen,

Protokol bilgisine sahip,

İnsan psikolojisi mesleki alanında yeni teknolojik gelişmelere açık,

Dış görünüşüne özen gösteren nitelikte kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bu alandaki meslek elemanları, kapalı ve açık ortamlarda, teknolojik donanımlarla ve insanlarla iletişim içinde çalışmaktadırlar.

Grafikerler,

Büroda, çoğu zaman bilgisayar karşısında, (zaman zaman sakin ortamlarda) film stüdyolarında, fotoğraf stüdyolarında, ajanslarda, genellikle zamana karşı yarışarak çalışmak durumundadır.

İŞ BULMA İMKÂNLARI

Bu alanda çalışacak eğitimli elemana her zaman ihtiyaç vardır. Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklâm ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Grafikerlik dalından mezun olan öğrenciler;

Kazandıkları yeterlikler doğrultusunda orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklâm ajanslarında, medya sektöründe, bünyesinde tanıtım birimi bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Tecrübeli olanların iş bulma olanağı daha fazladır. Grafikerler bilişim teknolojisinde e-öğrenme çalışmalarında yer

alan animasyon ve grafiklerin hazırlanmasında da görev aldıklarından istihdam alanları artmaktadır.

Toplumumuzun sanayi toplumuna geçiş aşamasında olmasından dolayı birçok ürün kendi ülkemizde üretilmeye başlanmıştır. Bu malların gerek iç ve gerekse dış piyasada Pazar bulması iyi bir reklam, ambalaj sorununu beraberinde getirmektedir. Bu alanda çalışacak eğitimli elemana her zaman ihtiyaç vardır.

EĞİTİM VE KARİYER İMKÂNLARI

Meslek eğitimi; meslek liselerinin (ML; AML; TL ve ATL) Grafik ve Fotoğraf Alanında diploma programları ile Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri ve çeşitli yaygın eğitim kurumlarında sertifika programlarıyla verilmektedir. Liseden sonra, yüksek öğrenime geçiş sınavını başaranlar lisan programlarına devam edebilirler ya da meslek yüksek okullarının ilgili bölümüne sınavsız geçiş yapabilirler. Meslek yüksek okulunu bitirenler, dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçebilirler.

Lise eğitimi sonrasında meslek yüksek okullarının;

Fotoğrafçılık

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Grafik Tasarımı

Halıcılık ve Desinatörlüğü

Matbaacılık

Mimari ve Dekoratif Sanatlar

Serigrafi

Tasarım ve Basım Yayıncılığı

Açıkhava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi

Cam-Seramik

Çini İşlemeciliği

Endüstriyel Seramik

Mimari Dekoratif Sanatlar

Seramik

Halıcılık ve Desinatörlüğü

Mimari Dekoratif Sanatlar

Tasarım ve Basım-Yayımcılık

bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Grafik / Grafik Sanatlar, Grafik

Tasarımı alanlarından mezun olanlar yükseköğretim lisans programlarına ek puan ile girebilecekleri

Matbaa Öğretmenliği

Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği’dir.

Güzel Sanatlar Fakültelerinin özel yetenek sınavı ile öğrenci alan ilgili bölümlerine girebilirler.

Lise eğitimi sonrasında meslek yüksek okullarının;

Fotoğrafçılık

Kameramanlık,

Matbaacılık,

Serigraffi,

Matbaacılık

Baskı Teknikleri,

Halkla İlişkiler,

Halkla İlişkiler (Açık öğretim),

Açıkhava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Tasarım ve Basım-Yayımcılık

Açıkhava Reklâm Ürünleri ve Serigrafi

Halkla İlişkiler ve Reklâmcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İletişim ve Halkla İlişkiler

İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı

Masaüstü Yayıncılık

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

Televizyon ve Radyo Programcılığı

Televizyon Yapım ve Yönetimi

Bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler. Ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Fotoğraf, Fotoğraf ve Video lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Bu alan mezunları, ayrıca özel yetenek sınavı ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin öğrenci alan ilgili bölümlerine girebilirler. Mesleki Eğitim Merkezleri çıraklık eğitimi uygulama kapsamına alınan illerde ve meslek dallarında aday çırak, çırak, kalfa ve ustalara eğitim vermek ve çeşitli meslek kursları açmak suretiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla açılan eğitim kurumlarıdır. Halk Eğitimi Merkezleri yaşam boyu öğrenme perspektifi içerisinde her zaman ve her yerde uygulanabilecek yaygın eğitim programları ile her yaş ve düzeyde bireylere eğitim sunmaktadır. Mesleki Eğitim Merkezlerinde, Fotoğraf ve Grafik alanında eğitim verilmektedir. Modüler programlarla meslek liseleri arasında paralellik sağlandığından dolayı yatay ve dikey geçişler olabilecektir. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlikleri kazanan kişiler grafik ve fotoğraf ile ilgili iş yerlerinde kariyer yapabilirler.